Postbank op De Neude

Dit foto-voorstel heb ik gedaan ter gelegenheid van de grootse renovatie van het postkantoor aan De Neude in Utrecht.

Omdat briefwisselingen tot de vroegste communicatievormen behoren, heb ik persoonlijke toevoegingen van brieven en enveloppen uitvergroot. Door deze als transparante foto’s op te hangen in de centrale hal van het Art Deco-gebouw, versmelten de foto’s met de architectuur.

Disclaimer - All content © 2022 by Alex de Vocht, fotograaf uit Utrecht - Autonome documentaire fotografie