Copyright, disclaimer en privacyverklaring

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Alex de Vocht Fotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: Alex de Vocht

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alex de Vocht Fotografie is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. 

Privacy

Alex de Vocht Fotografie is zeer zorgvuldig met betrekking tot privacy. Bij evenementen wordt u niet gefotografeerd zonder uw toestemming. Mijn aanwezigheid wordt ten alle tijden kenbaar gemaakt door mijn opdrachtgever en worden foto’s gemaakt in overleg met alle betrokkenen. 

Fotografie en persoonsgegevens

Persoonsgegevens en fotografie worden zorgvuldig bewaard en worden niet verkocht aan derden. 

Fotografie op deze site

Mocht u om privacyredenen niet op deze website getoond willen worden, dan kunt u dat aangeven via bovenstaand e-mailadres. Niet in alle gevallen is verificatie mogelijk geweest. Excuses voor het ongemak.
Alex de Vocht Fotografie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Alex de Vocht Fotografie wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van DuPho, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

——

Fotograaf uit Utrecht, documentaire fotografie